Sosyal Politika Nedir?

31 Mayıs 2022 18:00

Sosyal politika; sosyal sorunları çözen aynı zamanda bireylerin, grupların kendi gayretleriyle ve çabalarıyla çözemedikleri sorunları, çözmekte zorlandığı olayları çözmek için resmi makamlar tarafından veya gönüllü kuruluşlar tarafından çözülmesidir.

İlk başta sadece işçileri kapsayan bir politikaydı. Bir iş kazası yaşandığında yardımcı olmaya yönelikti. İşçi haklarını korumayı kapsıyordu. Bu koruma “dar anlamda sosyal politika” kavramıyla ifade ediliyordu.

Sosyal politika toplumun sosyal düzenini etkiler aynı zamanda sınıf farklılıklarını da ortadan kaldırır. Toplumda çalışamayan veya çalışmayan, desteğe muhtaç olan herkese yardımcı olmaya yönelik politika ise “geniş anlamda sosyal politika” olarak ifade edilmektedir.

 • Öğrenci henüz çalışamıyorsa,
 • Gençler henüz çalışamıyorsa,
 • Ataerkil toplumda kadınsa,
 • Yoksulluk varsa,
 • Yaşlı ise,
 • Hastalık geçirdiyse yani fiziki, ekonomik vs. anlamda dezavantajlı olan bu bireylere yönelik her türlü hizmet sosyal hizmetle alakalıdır aynı zamanda sosyal politika da böyledir.

İlk defa “sosyal” kelimesi 1961 Anayasasında geçer. Türkiye böylelikle “sosyal” bir devlettir. Sosyal politika ilk zamanlar sadece işçileri kapsardı. Sadece işçilik ile ilgili sorunlara değiniliyordu. Daha sonra dezavantajlı daha çok grup meydana geldi; köy esnafı, çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi. Konuları da daha geniş alanlara yayılmış oldu. Daha fazla insana hizmet verir duruma geldi.

Kamu önünde eşitlik olması, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak önlemler alma sosyal politika kavramının içine girer. İstihdam teşvikleri (iş bulmaya yardımcı olma), yaşlılara bakım yardımı yapma, işverenlerin vergilerini düşürerek işe alım yapmasını isteme yani genel olarak insanları engelleyici her sorunu çözmeye odaklıdır.

Sosyal politikacıların hangi konuları kapsayacağı (işçi- yönetici arasındaki diyalog, sosyal güvenliğin sağlanması) gibi konuları işleyen sözleşme Amsterdam Sözleşmesidir.

Sosyal politika devlet politikasıdır. Sivil toplum kuruluşlarına direktif verir.

Merkezi Yönetim; Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüğü, Aile Bakanlığı İl Müdürlüğü gibi kurumları bünyesine alır. Sosyal Politika önlemleri; Devletin önlemleri ve kendi kendine yardım olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Hukuk; Sosyal Politika uygulamalarına yardımcı olur. Örneğin bir iş yeri sigortasız işçi çalıştırdığında hukuk devreye girer.

Sosyal Risk; Çok geniş bir kesimin işsiz kalmasıdır. Örneğin pandemi gibi. Devlet bunun için önlemler alır.

Sosyal Politikanın Kapsadığı Kişiler:

 • Çalışanlar, ( İşçi, bağımsız çalışan, kamu görevlisi)
 • Korunmaya Muhtaç Kişiler,
 • Korunmaya Muhtaç Gruplar.

Sosyal Politikanın Kapsadığı Konular:

 • Beslenme, barınma, bakım,
 • Destek, eğitim, sürdürülebilir yaşam, katılım.

Sosyal Politikanın Araçları:

 • Kamu, ( Sosyal yardım, sosyal hizmet, sosyal teşvik, sosyal tazmin)
 • Kendi Kendine Yardım Kuruluşları, ( Sendikalar, kooperatifler, STK’lar)

Emekli Sandığı; Kamu görevlilerinin sigortasıdır.

Bağkur; Kendi iş yerini açmış bireylere yönelik sigortadır.

SSK; Bir işverene bağlı çalışma kaydı olan kişilere yönelik sigortadır.

 • 2008’de “SGK” olmuştur.
etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.

Sıradaki içerik:

Sosyal Politika Nedir?