Psikoloji Nedir?

19 Haziran 2022 16:09

İnsanın zihni, davranışları ve hedefleri ile ilgilenen, zihinsel süreçlerini sistematik olarak inceleyen bilim dalına psikoloji denir. Aynı zamanda bilimsel olarak da inceler. Psikoloji bilinç durumlarını, insanın sevinç, üzüntü gibi duygularını yani dışa vurduğu tepkileri ve davranışlarının çözümlenmesiyle ilgilenir. Bireyin diğer bireylerle olan ilişkileri, dış çevresiyle olan iletişimini, insan grupları arasındaki etkileşimini açıklar. Kısacası insanların bir davranışı nasıl, niçin ve ne şekilde sergilediği ile ilgilenir. İnsanların yanında hayvanlarla da ilgilenir.  Organizmaların bir uyarıcı karşısındaki tepkilerini de ortaya koyan bir daldır. Psikoloji temel  ( insanların nasıl düşündüğü, nasıl davrandığı) ve uygulamalı ( temel bilgilerin değerlendirilmesi, planlanması ve uygulanması) bir bilim dalıdır. Antropoloji, sosyoloji, biyoloji ve tıp gibi diğer bilim dallarıyla da ilgilidir. Danışmanlık, klinik, gelişim, eğitim, öğrenme, psikometrik, sosyal, endüstri, deneysel psikoloji psikolojinin alt dallarıdır. Duygular ( AFFECT), davranışlar (BEHAVIOR), biliş (COGNATION)  psikolojinin ABC’sidir. Psikolojinin amaçları vardır. Bunlar:

  • Psikolojinin yer aldığı çalışma alanı insanların davranışlarıdır. İnsan davranışlarını tanımlamak, değerlendirmek, nasıl ve neden olduğunu ortaya koyarak bunların araştırması sonucu yasa ve teorilere varmak amaçlarından biridir.
  • İnsanların yanında hayvanların da davranışları nasıl ve ne için sergilediğini tanımlamak ve sebeplerini araştırmak, anlamak psikolojinin diğer amacıdır.
  • Elde ettiği yasaları insanlara uyarlayarak davranışlarını öncesinden kestirmek ve tahmin etmek psikolojinin amacıdır.
  • İnsanların ve hayvanların davranışlarını tamımı ile kontrol altına alamasa da belirli kontrollerle değiştirmek ve psikolojinin amaçlarından bir diğeridir. Kontrol altına alarak insan davranışlarından yararlı sonuçlar elde edebilir. Böylelikle hayvanlar ve insanlar çevresiyle uyumunu arttırabilir.
  • İnsanların ruh hali ve psikolojik durumu sürekli değişebilir. Bu psikolojik durumlar sonucunda stres, üzüntü, depresyon gibi bazı duygu sorunları yaşanabilir. Psikolojinin amaçlarından biri bu durumların nedenini ve gelişme sürecini tanımlamak, ortaya koymaktır.
etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.

Sıradaki içerik:

Psikoloji Nedir?