Dil – Kültür İlişkisi

03 Haziran 2022 20:19

Dil; insanlar arasındaki iletişimi sağlar. İnsanların duygu, düşünce ve hislerini iletir, diğer kişilerle olan iletişimi sağlar.

Kültür; Toplumların kendilerine ait yeme- içme, barınma, giysileri, kullandığı araç gereçleri kapsayan maddi ögeleri, inançlarını, gelenek ve göreneklerini, zihniyetini,  düşünce tarzını kapsayan manevi ögelerin tümüdür.

Dil ve Kültür birbirinden ayrı olamaz. Kültür nesilden nesile aktarılır ve bunu gerçekleştirmenin en iyi yolu dildir. Dil toplumun duygu ve düşüncelerini iletir. Bu düşünceleri kanıtlayabilmek ve diğer nesillerin görmesini sağlaması için de kültüre ihtiyacı vardır.

Bir millet oyunu, sanatı, gelenek görenekleri, kıyafetleri yani kültürü açısından ne kadar zengin ise dil açısından da o kadar zengin demektir.

Bir milletin dilini iyi bilmek, anlamak o milletin kültürünü de anlamak demektir. Çünkü o dille yazılmış olan her metin kültürü açısından bize bilgi verir, bize kültürünü yansıtır ve iletir.

Bir millet dil yoluyla geçmişten aktarılmış olan her bilgi ile kendi milletine ait kültürü öğrenmekle birlikte, kendi kültürüyle yaşamış olan insanların karakterlerini, yaşayış biçimlerini de öğrenmiş olur.

Dil- Düşünce İlişkisi

Düşünce; İnsanın zihninden geçirdiği olumlu ya da olumsuz her türlü fikir, düşünme sonucu ortaya konulan ürünlere düşünce denir.

İnsan zihninde canlandırdığı veya aklından geçirdiği her türlü cümle veya fikri karşısındakilere aktarırken dili seçer. Düşünce, fikir ancak dil yoluyla önem kazanır. Sevgi, saygı, adalet vb. her türlü karakter özelliği ve kavramları dil olmadan nasıl karşımızdaki insanlara rahat bir şekilde iletebilirdik?

Dil ve düşünceyi birbirinden ayırmak mümkün değildir. Dil ve düşünce birbirinden güç alan iki kavramdır. Dil düşünceyi düzenler. Aklımızdan geçen soyut düşünceler dil ile somut hale gelir.

Düşünce bir insanın zihninde meydana gelir. Bunun sadece düşüncede kalmaması ve diğer insanlara da iletilmesi için dil gereklidir. Bir düşüncenin kanıtlanması için dil gereklidir.

Dil düşüncenin aktarıcısıdır. İnsan sanat dallarını (heykel, resim, müzik) da hislerini ve düşüncelerini aktarmak için kullanabilir ve sergileyebilir ama bunların arasında en kullanışlı, rahat olanı dildir. Çünkü zihinde canlanan düşünceler karmaşık bir yapıya da sahip olabilir. Resim, müzik vs. yoluyla bu karmaşık düşünceleri aktarmak oldukça zordur.

Doğru düşünmek ve düşünceyi doğru aktarabilmek için dile ihtiyaç vardır ve aynı zamanda dili de nasıl kullandığımız çok önemlidir.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.

Sıradaki içerik:

Dil – Kültür İlişkisi